Beleidsplan

Beleidsplan  van Kunstcollectief d’Oale Skoele

 

Inleiding

Kunstcollectief d’Oale Skoele is een samenwerkingsverband tussen diverse (amateur)kunstenaars en hun creatieve uitingsvormen. Bij het Kunstcollectief werken kunstenaars en kunstminnaars op allerlei manieren samen bij het promoten van kunst en creativiteit op velerlei gebied en is er ruimte voor iedereen om elkaar te ontmoeten. Tevens wil het Kunstcollectief een laagdrempelig podium bieden.De activiteiten van het Kunstcollectief richten zich in eerste instantie op Vroomshoop en omgeving, maar iedereen is welkom.

Het Kunstcollectief wil deze wereld een beetje mooier maken. Wij verwachten van onze deelnemende kunstenaars dat zij een positieve bijdrage leveren aan dit streven. Racisme, haat en discriminatie worden niet geaccepteerd in het werk en openbaar leven van exposanten, workshopleiders en begeleiders van andere activiteiten van het Kunstcollectief.

 

Doel Kunstcollectief d’Oale Skoele

Het doel van het Kunstcollectief is om kunst, creativiteit en het elkaar ontmoeten te stimuleren en toegankelijk te maken voor iedereen door middel van bijvoorbeeld exposities, cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten. Kortom een creatieve broedplaats.

Tevens willen wij met onze activiteiten laten zien dat een gebouw als d’Oale Skoele onmisbaar is voor Vroomshoop en omgeving.

Hoe? Nou, zo!

Leden van het Kunstcollectief willen (hun) creativiteit graag delen met anderen.

Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • Gezamenlijke exposities
 • Cursussen 
 • workshops*
 • Activiteiten voor alle doelgroepen*
 • Lezingen*
 • Informatie, ideeën en kennis van materialen en technieken uitwisselen.

 

Deze activiteiten houden we zo laagdrempelig mogelijk voor iedereen. Dit is de basis, natuurlijk is er ruimte om uit te breiden naar meer activiteiten op velerlei gebieden.

Activiteiten

Gezamenlijke exposities  Tijdens de pop-up Gallery weekenden treden diverse kunstenaars op allerlei gebied naar buiten en tonen zij hun werk aan het publiek.

 • Cursussen 

Door het geven van cursussen en/of workshops delen leden van het Kunstcollectief hun kennis met anderen om zo creativiteit in Vroomshoop en omgeving een stimulans te geven.

 • Activiteiten voor alle doelgroepen

Door bijvoorbeeld creatieve middagen voor de jeugd, delen leden van het Kunstcollectief hun kennis met de plaatselijke jeugd om zo hun creativiteit een stimulans te geven.

 • Lezingen*

Door het geven van een lezing deelt iemand zijn/haar kennis van kunst in de breedste zin van het woord.

 • Informatie, ideeën en kennis van materialen en technieken uitwisselen

Tijdens bijvoorbeeld Open Atelier avonden wisselen de deelnemers hier het bovenstaande uit.

Betrokkenheid

Deelnemen aan het collectief kan op de volgende manieren:

 • Denktank/stuurgroep- zij zijn er voor de regelzaken, organiseren van exposities, bedenken van activiteiten en contact houden en samenwerken met beheerder van d’Oale Skoele.
 • Vrijwilliger – zij zijn onmisbaar bij diverse activiteiten en werkzaamheden/onderhoud d’Oale Skoele
 • Deelnemer – zij nemen deel aan bv. exposities en activiteiten van het Kunstcollectief en zijn onmisbaar bij het behalen van ons doel.

 

Financiën:

Inkomsten:

De gelden die het kunstcollectief ontvangt van bijvoorbeeld deelnemers aan Pop-up Art Gallery weekenden, worden gebruikt voor bijvoorbeeld pr-activiteiten en de aanschaf van benodigde materialen en dergelijke. Later als wij een stichting  met ANBI status worden kunnen wij geld genereren uit fondsen en donaties.

 Cursussen/workshops:

De docent bepaalt de prijs van de cursus/workshop en ontvangt het cursusgeld. We streven er naar om de bijdrage voor workshops of cursussen zo laag mogelijk te houden.  

Kalender

Door de Coronavirus in 2020 zijn de  geplande activiteiten (deels ) opgeschort

 

Kosten voor koffie/ thee zijn 2 euro per deelnemer

* In verband met de personele bezetting van de vrijwilligers  ( er kunnen zich altijd helpers en denkers aanmelden bij ons) zijn deze activiteiten op de lange baan geschoven.